• Type Print

עיצוב סמל ליום העצמאות | קק״ל

עיצוב חומרים שיווקיים לליל שבועות בצוותא ת״א | ארגון רבני צהר

עיצוב ואיור לחוברת שיווקית | קק"ל

עיצוב ואיור לערכת לימוד לסיור משפחות במרכז מורשת משטרת ישראל

עיצוב ואיור לערכת לימוד לסיור משפחות במרכז מורשת משטרת ישראל

הזמנה למסיבת פורים בגל"צ | עיצוב ואיור - אירה גופמן | קופי - אלי גלפרין

עיצוב עטיפה לדיסק | ענת דמון

פולדר לעמותת "עלה" | משרד פרסום דמיון | עיצוב ואיור - אירה גופמן

דיוור ישיר לתורמים של "עלה" לכבוד פורים. כולל: מעטפה, דיסק ועטיפה לדיסק | משרד פרסום דמיון | עיצוב ואיור - אירה גופמן

עיצוב עטיפה לדיסק | יובל רון ואזרחי העתיד

פולדר וניירת משרדית | לקוח - גליל מדיה | משרד פרסום דמיון | ארט ועיצוב גרפי - אירה גופמן

עיצוב ברושור להשתלמויות המורים | קק"ל

איור ועיצוב לברכת שנה טובה | קק"ל

עיצוב לוגו ותווית לתוספי מזון גאיה

עיצוב ברכת שנה טובה לקק״ל. הכרטיס כולל משחק מתקפל שמבוסס על הלוגו של אגף החינוך